Vėžių klasifikacija


- Vėžiai priskiriami nariuotakojų tipui (Arthropoda),

- Vėžiagyvių klasei (Crustacea),

- Aukštesniųjų vėžiagyvių poklasiui (Malacostraca),

- Dešimtkojų vėžiagyvių būriui (Decapoda),

- Ropojančiųjų dešimtakojų taksonui (Reptantia).


Pagal paplitimo vietą šiauriniame ir pietiniame Pasaulio pusrutuliuose vėžių rūšys yra suskirstytos į 2 didelius taksonus – Astacoidea ir Parastacoidea. Pirmajam taksonui priklauso tų rūšių vėžiai, kurie gyvena Šiaurės pusrutulio vandens telkiniuose, o Parastacoidea rūšims priskiriami vienos šeimos vėžiai, kurie gyvena Pietų pusrutulyje: Pietų Amerikoje, Madagaskare, Australijoje, N. Zelandijoje ir N. Gvinėjoje.

Astacoidea vėžių grupę sudaro 2 šeimos: Astacidea, kuriai priklauso nedaug vėžių rūšių, paplitusių Europoje, Vakarų Azijoje ir Šiaurės Amerikoje ir Cambaridea šeima, turinti per 300 vėžių rūšių, kurių dauguma gyvena Šiaurės Amerikoje, o kitos iš jų paplitusios Rytų Azijos vandenyse.